Ured Uprave

Ured  Uprave pruža potporu radu Upravi Društva i objedinjuje funkcije značajne za rad Društva u cjelini kao što su poslovi međunarodne i institucijske suradnje, poslovi praćenja usklađenosti, savjetnički poslovi, poslovi vezani za odnose s javnošću, informiranje i protokol, poslovi interne revizije, te poslovi korporativne sigurnosti.

Ured Uprave zadužen je za stručnu i savjetodavnu potporu predsjedniku i članovima Uprave u dijelu poslova koji se odnose na ovlasti i zaduženja članova Uprave za pojedine funkcije.