Elektroenergetski podaci

Osnovni podaci 2017. 2018. 2019. 2020.

Proizvodnja na prijenosnoj mreži (GWh)

Hidroelektrane 4.809 6.691 5.606 5.134
Termoelektrane 4.044 3.206 3.709 4.073
Vjetroelektrane 1.088 1.240 1.343 1.594
Ukupna proizvodnja 9.941 11.137 10.658 10.801
Prekogranična razmjena (GWh) Ulaz u RH (uključujući 50% NE Krško) 12.157 12.692 11.400 10.490
Izlaz iz RH 4.778 6.532 5.237 5.434
Razlika razmjene 7.379 6.160 6.163 5.056
Ukupna prenesena energija na prijenosnoj mreži (GWh) 22.098 23.931 22.198 21.432
Najveće opterećenje sustava MWh/h 3.079 3.168 3.038 2.872
Datum 04.08.2017. 26.02.2018. 25.07.2019. 31.07.2020.
Vrijeme 14:00 20:00 14:00 14:00
Najmanje opterećenje sustava MWh/h 1.305 1.249 1.226 1.067
Datum 18.09.2017. 20.05.2018. 22.04.2019. 13.04.2020.
Vrijeme 04:00 06:00 04:00 05:00
Potrošnja na prijenosnoj mreži bez gubitaka (GWh) 16.903 16.763 16.433 15.484
Gubici u prijenosnoj mreži (GWh) 417 534 388 373
Isporuka svim kupcima izravno priključenim na prijenosnu mrežu (GWh) 1.085 1.060 1.078 1.057