Elektroenergetski podaci

Osnovni elektroenergetski podaci 2016. 2017. 2018.

Proizvodnja (GWh)

Hidroelektrane

5.930

4.809 6.691
Termoelektrane 3.617 4.044 3.206
Vjetroelektrane 883 1.088 1.240
Ukupna proizvodnja 10.430 9.941 11.137
Prekogranična razmjena (GWh) Ulaz u RH (uključujući 50% NE Krško) 12.397 12.157 12.692
Izlaz iz RH 6.054 4.778 6.532
Razlika razmjene 6.343 7.379 6.160
Ukupna prenesena energija (GWh) 22.827 22.098 23.830
Najveće opterećenje sustava MWh/h 2.869 3.079 3.168
Datum 12.07.2016. 04.08.2017. 26.02.2018.
Vrijeme 14:00 14:00 20:00
Najmanje opterećenje sustava MWh/h 1.155 1.305 1.249
Datum 22.05.2016. 18.09.2017. 20.05.2018.
Vrijeme 06:00 04:00 06:00
Konzum (GWh) 16.773 17.320 17.298
Gubici u prijenosnoj mreži (GWh) 510 417 534
Isporuka kupcima izravno priključenim na prijenosnu mrežu (GWh) 645 796 931