Kontakt

Služba za pristup mreži


* molimo da predmetnu e-mail adresu koristite u slučaju sljedećih (i sličnih) upita:
    - priključenje proizvodnog ili postrojenja za skladištenje energije na prijenosni sustav (110 kV ili više)
    - priključenje kupaca električne energije na prijenosni sustav (110 kV ili više)
    - promjene na priključku za postojeće korisnike prijenosne mreže (110 kV ili više)