Prijenosna mreža

Prijenosna mreža dio je hrvatskog elektroenergetskog sustava koju čine transformatorske stanice, rasklopna prijenosna postrojenja te zračni vodovi i kabeli.

Električna energija prenosi se mrežom naponskih razina 400, 220 i 110 kV.

Važniji podaci:
 

Stanje na dan 31. prosinca 2018. godine

      

 

Transformatorske stanice
Naponska razina Broj MVA
400/x kV 6 4.400
220/x kV 14 3.570
110/x kV

161

5.177

Ukupno 181 13.147
Vodovi [km]
Napon Ukupno
400 kV

1.246,4

220 kV

1.330,8

110 kV

5.138,8

Srednji napon

10,7

Ukupno 7.726,7