Održavanje napona

Održavanje napona je usluga EES-a kojom se napon održava u rasponu zadanom Uredbom Komisije (EU) 2017/1485 оd 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava , Mrežnim pravilima prijenosnog sustava i Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

Održavanje napona i tokova jalove energije u mreži obavlja se regulacijom prijenosnih odnosa transformatora, kompenzacijskim uređajima, radom proizvodnih jedinica unutar obveznog opsega faktora snage  te pomoćnim uslugama regulacija napona i jalove snage proizvodnjom ili potrošnjom jalove energije i kompenzacijski rad za potrebe regulacije napona i jalove snage.