EU programi i projekti

Odjel za programe i projekte Europske unije kao organizacijska jedinica obuhvaća funkciju upravljanja programima i projektima sufinanciranim iz fondova EU.

Poslovi Odjela podrazumijevaju sve potrebne aktivnosti koje Društvo obavlja u cilju uspješnog planiranja, pripreme, provedbe te praćenja programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije na razini Društva.