Interna revizija

Interna revizija je organizirana kao neovisna potporna funkcija Društva, koja je u nadležnosti predsjednika Uprave. Interna revizija ima samostalan položaj u odnosu na linijske i druge savjetodavne funkcije Društva te nema operativne nadležnosti u poslovnim procesima. Temeljna nadležnost funkcije obuhvaća poslove planiranja, provođenja i izvještavanja o provedenim internim revizijama u organizacijskim dijelovima društva, u skladu s odobrenim godišnjim planovima, zatim poslove provjere usklađenosti internih akata sa zakonima, odlukama regulatornih tijela i drugim propisima te druge poslove u skladu s Pravilnikom o internoj reviziji i drugim internim aktima.