Dalekovodi

Stanje na dan 27. ožujak 2019. godine

Prijenosno područje Duljina (km) Ukupno (km)
400 kV 220 kV 110 kV s.n.
Osijek U pogonu 289,8 53,7 879,9 10,7 1.234,1
Izvan pogona 0,0 0,0 35,1 0,0 35,1
Izgrađeno 289,8 53,7 915,0 10,7 1.269,2
Rijeka U pogonu 259,2 371,0 1122,7 38,8 1.791,7
Izvan Pogona 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5
Izgrađeno 259,2 434,6 1.105,4 0,0 1.799,2
Split U pogonu 169,4 404,3 1271,1 29,2 1.874,0
Izvan pogona 0,0 1,0 23,3 0,0 24,3
Izgrađeno 169,4 427,5 1.301,3 0,0 1.898,2
Zagreb U pogonu 528,0 415,0 1763,6 25,3 2.731,9
Izvan pogona 0,0 0,0 53,5 0,0 53,5
Izgrađeno 528,0 415,0 1.817,1 0,0 2.760,1
Ukupno U pogonu 1.246,4 1.244,0 5037,3 104,0 7.631,7
Izvan pogona 0,0 1,0 119,4 0,0 120,4
Izgrađeno 1246,4 1.330,8 5.138,8 10,7 7.726,7

Napomene:
Podaci u tablicama obuhvaćaju samo duljine nadzemnih vodova i kabela prijenosne mreže hrvatskog EES-a u nadležnosti HOPS-a. Duljina svakog pojedinog voda, dvostrukog voda uračunata je u ukupnu duljinu vodova. Oznake "Izgrađeno" i "Izvan pogona" obuhvaćaju dalekovode navedenog konstrukcijskog napona. Oznaka "U pogonu" obuhvaća dalekovode bilo kojeg konstrukcijskog napona, ali u korištenju pod navedenim naponom.