Transformatorske stanice

Stanje na dan 27.3.2019. godine

Prijenosno područje Broj trafostanica (kom.) Broj polja s prekidačima (kom.)
400/x 220/x 110/x Ukupno 400 220 110 Ukupno
Osijek

1

1

21

23

9

5

159

173

Rijeka

1

5

39

45

7

40

227

274

Split

2

5

47

54

11

44

275

330

Zagreb

2

3

54

59

18

26

371

415

Hrvatska 6 14 161 181 45 115 1.032 1.192
Prijenosno
područje
Broj transformatora (kom.) Instalirana snaga (MVA)
400/x 220/x 110/x Ukupno 400/ 220/ 110/ Ukupno
Osijek

2

2

33

37

600

300

1.162

2.062

Rijeka

2

9

29

40

800

1.270

772

2.842

Split

3

8

42

53

1.100

1.200

1.622

3.922

Zagreb

6

5

45

56

1.900

800

1621

4.321

Hrvatska 13 24 149 186 4.400 3.570 5.177 13.147

Napomene:
Objekti prikazani u tablicama su u prijenosnoj mreži na području Republike Hrvatske u nadležnosti HOPS-a. Iskazane vrijednosti ne obuhvaćaju objekte u izgradnji.