Električna energija za pokriće gubitaka

U skladu s člankom 29, stavak 15. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine broj 22/13, 95/15, 102/15, 68/18 i 52/19) Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) odgovoran je za nabavu električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži prema tržišnim načelima te načelima transparentnosti i nepristranosti.

Pokrivanje gubitaka električne energije - postupak kojim se ugovaranjem s proizvođačima električne energije ili kupnjom na tržištu električne energije nadomješta razlika između preuzete i isporučene energije.

Na godišnjoj, kvartalnoj i mjesečnoj razini HOPS provodi dugoročnu nabavu gubitaka, dok na dnevnoj razini nabavlja kratkoročne gubitke na Hrvatskoj burzi električne energije (CROPEX-u) te time osigurava energiju za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži.

Dugoročna nabava podrazumijeva nabavu javnim nadmetanjem s unaprijed poznatim količinama energije, pri čemu je kriterij odabira najniža cijena ponude koja zadovoljava sve uvjete nadmetanja.

Kratkoročna nabava podrazumijeva kupovinu električne energije za pokriće gubitaka na dan unaprijed tržištu Hrvatske burze električne energije (CROPEX-u).