Električna energija za pokriće gubitaka

U skladu s člankom 29, stavak 15. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine broj 22/13, 95/15, 102/15, 68/18 i 52/19) Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  (HOPS) odgovoran je za nabavu električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži prema tržišnim načelima, te načelima transparentnosti i nepristranosti.

Pokrivanje gubitaka električne energije – postupak kojim se ugovaranjem s proizvođačima električne energije ili kupnjom na tržištu električne energije nadomješta razlika između preuzete i isporučene energije.