Uravnoteženje sustava

Rad elektroenergetskog sustava temelji se na ravnoteži potražnje i nabave električne energije u svakom trenutku. Zbog odstupanja između ostvarenih vrijednosti i vrijednosti iz ugovornih rasporeda tržišnih sudionika, temeljenih na bilateralnim ugovorima o opskrbi i o kupoprodaji električne energije, javlja se potreba za uravnoteženjem sustava. Održavanje ravnoteže elektroenergetskog sustava u stvarnom vremenu zadaća je Hrvatskog operatora prijenosnog sustava. 

 

Energija uravnoteženja je električna energija koju aktivira operator prijenosnog sustava radi pokrivanja razlike između stvarno isporučene ili preuzete električne energije i ugovorenih količina električne energije te radi održavanja frekvencije u elektroenergetskom sustavu u propisanim granicama.

 

Operativna provedba uravnoteženja izvršava se temeljem odredbi Mrežnih pravila prijenosnog sustava (Narodne novine broj 67/17) što tijekom normalnog pogona podrazumijeva korištenje sekundarne regulacije, tercijarne regulacije te kupnju/prodaju energije. Ukoliko elektroenergetski sustav nije moguće uravnotežiti spomenutim mehanizmima, nastupa stanje poremećenog pogona. U tom se trenutku primjenjuju slijedeće mjere za povratak u stanje normalnog pogona:

 

  • u slučaju viška energije u elektroenergetskom sustavu ili nekom njegovom dijelu (poštujući redoslijed) davanjem naloga za smanjenje proizvodnje proizvođača priključenih na prijenosnu mrežu koji nemaju status povlaštenosti do pogonskog minimuma putem naloga ovlašteniku proizvođača i davanjem naloga za smanjenje proizvodnje povlaštenih proizvođača priključenih na prijenosnu mrežu, daljinski ili putem naloga ovlašteniku proizvođača
  • u  slučaju manjka energije u elektroenergetskom sustavu ili nekom njegovom dijelu (poštujući redoslijed) davanjem naloga za isključenje iz pogona reverzibilnih elektrana koje preuzimaju električnu energiju iz mreže, podizanjem proizvodnje proizvodnih jedinica do maksimalne snage proizvodnje i provođenjem plana hitnog rasterećenja krajnjih kupaca na prijenosnoj i distribucijskoj mreži.

Po odluci dispečera proizvodna jedinica može biti izuzeta od prethodno navedenih postupaka u slučajevima kada bi to izazvalo daljnje narušavanje sigurnog pogona elektroenergetskog sustava i/ili postoji opasnost od materijalne štete i/ili ugroze ljudskih života.