HR-RS granica

Na granici zona trgovanja Hrvatske i Srbije dodjelu prekozonskih prijenosnih kapaciteta provode dva dražbena ureda i to:

 

JAO (Joint Allocation Office S.A.), kao dražbeni ured provodi: 

- Godišnje, mjesečne i dnevne dražbe koordinirano na HR – RS granici u skladu s:

EMS  (Akcionarsko društvo "Elektromreža Srbije" Beograd), kao dražbeni ured provodi: