Nadmetanja

HOPS nabavlja gubitke s ciljem minimiziranja ukupnog troška, na transparentnim, nepristranim i tržišnim načelima u skladu sa člankom 29. stavkom 15. Zakona o tržištu električnom energijom.

Na godišnjoj, kvartalnoj i mjesečnoj razini HOPS provodi dugoročnu nabavu gubitaka, dok na dnevnoj razini nabavlja kratkoročne gubitke na Hrvatskoj burzi električne energije (CROPEX-u) te time osigurava energiju za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži.
Dugoročna nabava podrazumijeva nabavu javnim nadmetanjem s unaprijed poznatim količinama energije, pri čemu je kriterij odabira najniža cijena ponude koja zadovoljava sve uvjete nadmetanja.
Kratkoročna nabava podrazumijeva kupovinu električne energije za pokriće gubitaka na dan unaprijed tržištu Hrvatske burze električne energije (CROPEX-u).

Na nadmetanja mogu pristupiti isključivo ponuditelji koji imaju status tržišnog sudionika u Republici Hrvatskoj (koji s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. (HROTE)) imaju sklopljen ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije izuzev samog HROTE-a koji u ulozi Voditelja EKO bilančne grupe mora imati sklopljen Ugovor o odgovornosti za odstupanje s HOPS-om.

  I.    Dokumentacija za pristupanje nadmetanjima za nabavu gubitaka za 2020. godinu:

Tržišni sudionik dostavlja ispunjeni obrazac Zahtjeva za sudjelovanje na nadmetanju za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži HOPS-a za 2020. godinu uz koji prilažu zahtijevane dokumente. Po zaprimanju Zahtjeva HOPS provjerava ispravnost naznačenih podataka i dostavljene priloge. 
Jednom dostavljen ispravno popunjeni Zahtjev vrijedi za sva nadmetanja za nabavu električne energije za pokriće gubitaka koja će HOPS provoditi za 2020. godinu.
Zahtjevi za sudjelovanje na nadmetanju sa svim pripadajućim dokumentima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom putem Pisarnice (urudžbenog zapisnika) HOPS-a na sljedeću adresu: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,  Kupska  4, 10 000 Zagreb.
Na nadmetanjima mogu sudjelovati svi ponuditelji koji su ishodili potvrdu HOPS-a o uredno popunjenom Zahtjevu dva radna dana prije održavanja samog nadmetanja i dostavili odgovarajuće jamstvo za ozbiljnost ponude najkasnije dva sata prije početka nadmetanja.

Nadmetanja za nabavu električne energije za pokriće gubitaka za 2020. godinu:

  • Planirani datum nadmetanja: 15.10.2019.g.
  • razdoblje isporuke: 01.01.2020. u 00:00h  - 31.12.2020. godine do 24:00h
  • snaga i profil isporuke: 10 MWh/h
  • Planirani datum nadmetanja: 04.11.2019.g.  
  • razdoblje isporuke: 01.04.2020. u 00:00h - 30.06.2020. godine do 24:00h
  • snaga i profil isporuke: 10 MWh/h 
  • Planirani datum nadmetanja: 04.12.2019.g.  
  • razdoblje isporuke: 01.01.2020. u 00:00h  - 31.03.2020. godine do 24:00h
  • snaga i profil isporuke: 5 MWh/h

    II.    Dokumentacija za pristupanje nadmetanju za nabavu gubitaka za 2021., 2022. i 2023. godinu:

 1. Pravila za provedbu nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2021., 2022. i 2023. godine 
  • Planirani datum nadmetanja: 02.04.2020.g   
  • Razdoblje isporuke te snaga i profil isporuke podijeljeni su u tri grupe kako slijedi:
   1.    Grupa 1:
          Razdoblje isporuke: 01.01.2021. u 00:00h  - 31.12.2021. god. do 24:00h
          Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h
   2.    Grupa 2:
          Razdoblje isporuke: 01.01.2022. u 00:00h  - 31.12.2022. god. do 24:00h
          Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h
   3.    Grupa 3:
          Razdoblje isporuke: 01.01.2023. u 00:00h  - 31.12.2023. god. do 24:00h
          Snaga i profil isporuke: 5 MWh/h

Datum održavanja budućih nadmetanja HOPS će objavljivati najkasnije tri radna dana prije provođenja samog nadmetanja.