Usluge uravnoteženja

Usluge uravnoteženja koriste se za održavanje frekvencije te se definiraju, nabavljaju i aktiviraju zasebno za pozitivni i negativni smjer aktivacije:

Usluga

uravnoteženja

Dostupnost

Vrijeme odziva

Max trajanje aktivacije

Vrijeme između aktivacija

Max broj aktivacija

Min snaga

Korisnik mreže

aFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja

100% vremena ponude

100% snage unutar 5 minuta

Konstantno

-

-

1MW

OPS & ODS

mFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja

100% vremena ponude

100% snage unutar 15 minuta

Definirano u Ugovoru o pružanju usluga uravnoteženja

1MW

OPS & ODS

Usluge uravnoteženja nabavljaju se na transparentan i nediskriminirajući način provođenjem postupka nabave putem javnog nadmetanja koje se provodi na periodičkoj razini (mjesečno, tjedno, dnevno i/ili unutardnevno) u skladu s Pravilima za postupak nabave.

U slučaju pojave samo jednog (dominantnog) pretkvalificiranog pružatelja usluge uravnoteženja za pojedinu uslugu uravnoteženja, nabava se provodi direktnim ugovaranjem usluge uravnoteženja s dominantnim pružateljem u skladu s:


Kako postati pružatelj usluge uravnoteženja?


1. Zadovoljiti uvjete pretkvalifikacijskog postupka

Tehnička osposobljenost korisnika mreže za pružanje usluga uravnoteženja dokazuje se pretkvalifikacijskim postupkom. 

2. Potpisati Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja s operatorom prijenosnog sustava

  • Ugovore o pružanju usluga uravnoteženja mogu s operatorom prijenosnog sustava sklopiti svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori, koji su dokazali da su za to tehnički osposobljeni (koji su zadovoljili uvjete definirane pretkvalifikacijskim postupkom)
  • Svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori, koji su s operatorom prijenosnog sustava sklopili Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja, definiraju se kao pružatelji usluga uravnoteženja.
Obrazac Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja

3. Što nakon sklapanja Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja?

Sklapanjem Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja pružatelj usluge uravnoteženja dostavlja ponude za rezervu snage i/ili energiju uravnoteženja

Ukoliko njegova ponuda za rezervu snage nije odabrana, pružatelj usluge uravnoteženja može podnositi dobrovoljne ponude za energiju uravnoteženja.

Svaki pružatelj usluge uravnoteženja dužan je dostaviti operatoru prijenosnog sustava informacije o raspoloživosti jedinica za pružanje rezerve, po iznosu i smjeru te jediničnu cijenu aktivacije, nakon vremena zatvaranja tržišta električne energije za dan unaprijed i po promjeni raspoloživosti. 
Operator prijenosnog sustava zadržava pravo aktivacije tih jedinica u slučaju nedostatnosti energije za uravnoteženje, a u svrhu ispunjenja propisanih kriterija sigurnosti elektroenergetskog sustava i sigurne opskrbe krajnjih kupaca.

Za sve dodatne informacije obratite se putem elektroničke pošte ovdje.