HR-SI i HR-HU granica

Na hrvatsko – slovenskoj i hrvatsko – mađarskoj granici dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta provode dva dražbena ureda i to:

 

 JAO (Joint Allocation Office S.A.), kao dražbeni ured provodi: 
  

Godišnje i mjesečne dražbe koordinirano na HR – HU i HR – SI granici u skladu s

te dnevne dražbe u skladu s

ELES  (ELES, d.o.o. sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja) , kao dražbeni ured provodi: 

HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.), kao dražbeni ured provodi: 

Uvjeti sudjelovanja u dodjelama koje provodi HOPS

U dodjelama prijenosnih kapaciteta koje provodi HOPS može sudjelovati fizička ili pravna osoba, energetski subjekt koji je prethodno dostavio podatke i dokumente propisane u Zahtjevu za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta:

Ispunjeni i potpisani obrasci dostavljaju se u dva (2) primjerka na adresu:
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Sektor za tržište
Kupska 4, 10000 Zagreb