HR-SI i HR-HU granica

Na hrvatsko – slovenskoj i hrvatsko – mađarskoj granici dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta provodi se na sljedeći način:

 

 JAO (Joint Allocation Office S.A.), kao dražbeni ured provodi: 
  

Godišnje i mjesečne dražbe koordinirano na HR – HU i HR – SI granici u skladu s

te dnevne dražbe u skladu s

Unutar projekta SIDC (engl. Single intraday coupling), znanog i kao XBID (engl. cross border intraday) provodi se implicitna unutardnevna dodjela.


Dodatno, na HR-SI granici provodi se i eksplicitna unutardnevna dodjela u skladu s Pravilima za eksplicitnu unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja HOPS d.o.o. i ELES, d.o.o. 
Potpisana Izjava o prihvaćanju dostavlja se e-mailom.


Na sljedećim poveznicama možete naći upute za pristup modulu za upravljanje kapacitetom (XBID CMM): AMQP public message interface, CMM User manual.