HR-SI i HR-HU granica

Na granicama zona trgovanja Hrvatske i Slovenije te Hrvatske i Mađarske se dodjela prekozonskih prijenosnih kapaciteta provodi na sljedeći način:

 

 JAO (Joint Allocation Office S.A.), kao dražbeni ured provodi: 
  

Godišnje i mjesečne dražbe koordinirano na HR – HU i HR – SI granicama u skladu s:


Unutar projekta SDAC (engl. Single Day-ahead Coupling) na HR-SI granici provodi se implicitna dnevna dodjela prekozonskih prijenosnih kapaciteta.


Unutar projekta SIDC (engl. Single Intraday Coupling), znanog i kao XBID (engl. Cross Border Intraday) provodi se implicitna unutardnevna dodjela.


Dodatno, na HR-SI granici provodi se i eksplicitna unutardnevna dodjela u skladu s Pravilima za eksplicitnu unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja HOPS d.o.o. i ELES, d.o.o. 
Potpisana Izjava o prihvaćanju dostavlja se e-mailom.


Na sljedećim poveznicama možete naći upute za pristup modulu za upravljanje kapacitetom (XBID CMM): AMQP public message interface, CMM User manual.