Izvješće o uravnoteženju EES-a

U skladu s člankom 60. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (Tekst značajan za EGP) (Uredba EB GL) svaki je operator prijenosnog sustava dužan objaviti izvješće o uravnoteženju barem jednom svake dvije godine, koje pokriva razdoblje prethodne dvije kalendarske godine.

Izvješće o uravnoteženju EES-a sadrži podatke o uvjetima i odredbama za uravnoteženje u hrvatskom elektroenergetskom sustavu: