Pretkvalifikacijski postupak

Što je to pretkvalifikacijski postupak i zašto se provodi? 

Pretkvalifikacijski postupak je postupak kojim se utvrđuje tehnička sposobnost jedinica ili grupa za pružanje rezerve snage koji su obvezni proći svi korisnici mreže priključeni na prijenosnu ili distribucijsku mrežu zainteresirani za pružanje usluga uravnoteženja aFRR i/ili mFRR rezerve snage, a definiran je pravilima za provođenje pretkvalifikacijskog postupka.

Po uspješnom završetku pretkvalifikacijskog postupka korisnik mreže stječe potvrdu o tehničkoj sposobnosti za pružanje usluga uravnoteženja, koja je preduvjet za sklapanje ugovora o pružanju usluge uravnoteženja.

Zahtjevi koje treba ispuniti svaki potencijalni pružatelj usluga uravnoteženja, prikazani su u prilogu.

Tko može podnijeti zahtjev za izdavanjem potvrde i kada? 

Zahtjev za izdavanjem potvrde o tehničkoj sposobnosti može podnijeti onaj tko svojom jedinicom ili grupom za pružanje rezerve priključenoj na prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu želi HOPS-u d.d. pružati uslugu osiguravanja aFRR i/ili mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja. Zahtjev za izdavanjem potvrde o tehničkoj sposobnosti može se podnijeti u bilo kojem trenutku.

Koji je postupak izdavanja potvrde?

Pretkvalifikacijski postupak započinje s ispunjavanjem odgovarajućeg zahtjeva (aFRR ili mFRR). 

Ispunjen, potpisan te pečatom ovjeren zahtjev, zajedno s prilozima, potrebno je poslati elektroničkim putem ili poštom na adresu, kako je definirano u Pravilima za pretkvalifikacijski postupak:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

Kupska 4

10 000 Zagreb

Na temelju analize zaprimljenog zahtjeva HOPS d.d. će se najkasnije u roku od osam (8) tjedana očitovati je li zahtjev potpun. 

U slučaju da je zahtjev nepotpun, HOPS d.d. će zatražiti dodatne informacije, a kandidat ih je dužan dostaviti u roku od četiri (4) tjedna. U suprotnom se zahtjev smatra povučenim. 

U roku od tri (3) mjeseca nakon što HOPS d.d. potvrdi da je zahtjev potpun, HOPS d.d. će donijeti odluku o tehničkoj sposobnosti podnositelja zahtjeva za pružanje pomoćne usluge te u međuvremenu obaviti testiranja komunikacijskog sustava i tehničkih sposobnosti opisanih u dokumentima u prilogu.

Što nakon stjecanja potvrde? 

Nakon stjecanja potvrde o tehničkoj sposobnosti za pružanje usluge uravnoteženja aFRR i/ili mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja, podnositelj zahtjeva će u daljnjoj koordinaciji s HOPS-om d.d. pristupiti sklapanju Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja koji mu omogućuje sudjelovanje na postupcima javnih nadmetanja za rezervu snage i/ili energiju uravnoteženja.  

Detaljan opis usluga uravnoteženja i pretkvalifikacijskog postupka, obrazac zahtjeva, opis testiranja jedinica ili grupe za pružanje rezerve i komunikacijskog sustava te Excel dokumenti potrebni kod popunjavanja zahtjeva nalaze se u prilogu.

U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama slobodno nas kontaktirajte elektroničkom poštom sukladno tipu usluge uravnoteženja koju želite pružati: aFRR ili mFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja.

Prilozi:

Pravila za pretkvalifikacijski postupak (Verifikacijski postupak za pružanje usluga uravnoteženja aFRR i mFRR)

Komunikacijski zahtjevi

Zahtjev za priznavanjem tehničke sposobnosti PUU za pružanje usluge aFRR

Zahtjev za priznavanjem tehničke sposobnosti PUU za pružanje usluge mFRR

Testiranje sposobnosti regulacijskih jedinica za izvođenje aFRR

Testiranje sposobnosti regulacijskih jedinica za izvođenje mFRR

Prilog 3a

Prilog 3b

Prilog 3c