Javna nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja

Pravo nadmetanja za predmet nabave imaju svi Pružatelji usluge uravnoteženja koji s Operatorom prijenosnog sustava imaju sklopljen važeći Ugovor o pružanju usluga uravnoteženja - mFRR.

Pružatelji usluge uravnoteženja, u smislu Pravila nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja definiraju se kao Ponuditelji.

Ponuditelji  podnose ponude Operatoru prijenosnog sustava za predmet nabave:

  • osiguravanja mFRR rezerve snage
  • kupnje energije uravnoteženja iz ugovorene mFRR rezerve snage
  • kupnje energije uravnoteženja iz dobrovoljnih ponuda za mFRR rezervu snage.

Pružatelj usluge uravnoteženja  kojem je dostavljena potvrda o odabiru ponude za mFRR rezervu snage za razdoblje pružanja usluge uravnoteženja ima pravo prijenosa cijelog ili djela obveze na drugog Pružatelja.

Shematski prikaz procesa nabave:

NADMETANJE ZA OSIGURAVANJE mFRR REZERVE SNAGE

Parametri proizvoda za uravnoteženje:

Proizvod 1.:

mFRR rezerva snage – Proizvod 1

Minimalni iznos ponude

3 MW

Zahtijevano vrijeme za aktivaciju

≤ 15 minuta

Minimalno trajanje aktivacije

30 min

Maksimalno trajanje aktivacije

2 sata*

Vrijeme između dvije aktivacije

8 sati*

Smjer rezerve

(+) povećanje proizvodnje/smanjenje potrošnje

Limit cijene za mFRR rezervu snage:

6,49 EUR/MW**

Limit cijene za energiju uravnoteženja:

XX,XX EUR/MWh ***

Proizvod 2.:

mFRR rezerva snage – Proizvod 2.

Minimalni iznos ponude

3 MW

Zahtijevano vrijeme za aktivaciju

≤ 15 minuta

Minimalno trajanje aktivacije

30 min

Maksimalno trajanje aktivacije

2 sata*

Vrijeme između dvije aktivacije

4 sata*

Smjer rezerve

(-) smanjenje proizvodnje/povećanje potrošnje

Limit cijene za mFRR rezervu snage:

7,76 EUR/MW**

Limit cijene za energiju uravnoteženja:

XX,XX EUR/MWh ***


* Uz suglasnost Ponuditelja moguće je koristiti dulje maksimalno trajanje aktivacije, odnosno kraće vrijeme između dvije aktivacije od navedenog, kako je navedeno u Prilogu 1. Ugovora o pružanju usluga uravnoteženja - mFRR.

** Limit cijene za mFRR rezervu snage: definiran je kao jedinična cijena izračunata u skladu s važećom Metodologijom za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga za proizvod za uravnoteženje istih/sličnih parametara.

*** Limit cijene za energiju uravnoteženja: HOPS zadržava pravo propisati ograničenje cijene  energije uravnoteženja, posebice u slučaju značajnih razlika ponuđenih cijena energije uravnoteženja od cijena na veleprodajnom tržištu električne energije.

Nadmetanje za mFRR rezervu snage provodi se na tjednoj razini:

Ponuditelji podnose ponude za mFRR rezervu snage u EUR/MW, na propisanom obrascu, elektroničkom poštom.

Obrazac za dostavu ponuda za mFRR rezerve snage za sigurnost

Metoda odabira ponuda na nadmetanju za rezervu snage:

  • sve ponude za rezervu snage sortiraju se od najniže do najviše cijene mFRR rezerve snage formirajući listu ponuda
  • u slučaju dvije ili više ponuda s istim ponuđenim cijenama rezerve snage, prednost ima ona ponuda koja je prispjela ranije
  • odabiru se sve ponude s liste do traženog iznosa mFRR rezerve snage
  • za slučaj kada je zadnja odabrana ponuda s liste nedjeljiva i u sumi s ostalima prethodno odabranim ponudama premašuje traženi iznos mFRR rezerve snage ista se neće prihvatiti.


Ukupan iznos i smjer potrebne mFRR rezerve snage za sigurnost sustava i energije uravnoteženja za nadmetanje objavljuje se jednom tjedno prije početka natječaja:

mFRR rezerva snage i energija uravnoteženja – Proizvod 1.

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

Ned

Tražena količina rezerve snage [MW]

130

130

130

130

130

130

130

Smjer [ + / - ]

+

+

+

+

+

+

+

Minimalni iznos ponude  [MW]

3

3

3

3

3

3

3

Zahtijevano vrijeme za aktivaciju [min]

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

Minimalno trajanje aktivacije [min]

30

30

30

30

30

30

30

Maksimalno trajanje aktivacije [h]

2

2

2

2

2

2

2

Vrijeme između dvije aktivacije [h]

8

8

8

8

8

8

8

Djeljivost ponude - DA (s koracima po 1 MW) / NE


mFRR rezerva snage i energija uravnoteženja – Proizvod 2.

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

Ned

Tražena količina rezerve snage [MW]

40

40

40

40

40

40

40

Smjer [ + / - ]

-

-

-

-

-

-

-

Minimalni iznos ponude  [MW]

3

3

3

3

3

3

3

Zahtijevano vrijeme za aktivaciju [min]

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

Minimalno trajanje aktivacije [min]

30

30

30

30

30

30

30

Maksimalno trajanje aktivacije [h]

2

2

2

2

2

2

2

Vrijeme između dvije aktivacije [h]

4

4

4

4

4

4

4

Djeljivost ponude - DA (s koracima po 1 MW) / NE


POSTUPAK DOSTAVE PONUDA ZA ENERGIJU URAVNOTEŽENJA

Ponuditelji koji posjeduju potvrdu o odabiru ponude za mFRR rezervu snage dužni su dostaviti ponudu za energiju uravnoteženja u iznosu koji je jednak ili veći od ugovorenog iznosa rezerve snage. 

Ponuditelji koji nemaju potvrdu o odabiru za mFRR rezervu snage mogu dostaviti dobrovoljnu ponudu za energiju uravnoteženja.

Vrijeme otvaranja nadmetanja (engl. Gate Opening time, GOT):

  • 15:00 sati predzadnjeg radnog dana u tjednu koji prethodi tjednu isporuke

Vrijeme zatvaranja nadmetanja (engl. Gate Closer time, GCT):

  • 13:00 sati zadnjeg radnog dana koji prethodi danu isporuke (D-1).

Vrijeme podnošenja ponuda:

  • od GOT do GCT.

Način podnošenja ponuda


REZULTATI JAVNIH NADMETANJA ZA OSIGURAVANJE mFRR REZERVE SNAGE

Rezultati Javnih nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage dostupni su na poveznici:

PRIJENOS OBVEZE
Pružatelj kojem je dostavljena potvrda o odabiru ponude za mFRR rezervu snage za razdoblje pružanja usluge uravnoteženja ima pravo prijenosa cijelog ili djela obveze na drugog Pružatelja.

Pružatelj koji prenosi i Pružatelj koji preuzima obvezu moraju zajednički podnijeti Zahtjev za prijenos obveze pružanja mFRR rezerve snage u skladu s Ugovorom o pružanju usluge uravnoteženja – mFRR.

Zahtjev za prijenos obveze podnosi se najkasnije do 15:00 sati dana koji prethodi danu isporuke (D-1).
Operator prijenosnog sustava dostavlja elektroničkom poštom nove Potvrde o odabiru ponude za mFRR rezervu snage Pružatelju koji prenosi obvezu i Pružatelju koji preuzima obvezu, kojim potvrđuje podneseni Zahtjev za prijenos obveze, najkasnije do jedan sat prije početka isporuke (H-1).

U slučaju odbijanja Zahtjeva za prijenos obveze pružanja mFRR rezerve Operator prijenosnog sustava je dužan dostaviti pružateljima obrazloženi odgovor s razlozima odbijanja prijenosa.